Pero Solar
Piše:
dr. Pero R. Solar

“Ako nisi spreman da promeniš način života, tebi nema pomoći”
(Hipokrat)

Šta je kompleks GE132 i GE132+ Natural?

Svi mi, nažalost, dobro znamo da je adekvatna i racionalna ishrana za sada nedostižan ideal većine ljudi, pošto je u ishrani zavladala industrijska hrana (rafinisane mrtve namirnice, bez vitamina, minerala, mikroelemenata, nezasićenih masnih kiselina), hrane sa kojom su često zajedno, u sve prisutnije konzerve zapečaćene i potencijalne bolesti, u vidu pesticida, herbicida, antibiotika, hormona…).

Zbog toga jedina ispravna odluka je “popravka” te hrane, biološki aktivnim dodacima ishrani (drugih mogućnosti i nema). Nova saznanja o mehanizmu preventivno-terapijskog delovanja mikronutrijenta iz kompleksa GE132 i GE132+ Natural nedvosmisleno govore o njihovom značajnom doprinosu na tokove metaboličkih procesa u uslovima kako zdravog tako i bolesnog organizma.

Ista ta saznanja potvđuju da njihovo delovanje ima nekoliko nivoa i nekoliko tačaka preventivno-terapijskog delovanja. To je inače ono što načelno razlikuje biološki aktivne dodatke ishrani od sintetičkih farmakoloških preparata koji imaju veoma usko i usmereno delovanje, često opterećeno mnogim kontraindikacijama.

Sastojci deluju sinergijski

GE132 i GE132+ Natural su jedinstveni biološki, visokovredni i visoko sofisticirani dodaci ishrani. Oni su istovremeno multi-proizvodi sačinjeni, po principu “koktel koncepta”. Njihova jedinstvenost i osobine garantuju da redovnim uzimanjem nedvosmisleno obezbeđuju organizmu mnoge značajne zdravstvene benefite.

Istovremeno pažljivo izabrani sastojci koji ga čine, takođe su količinski idealno izbalansirani da deluju sinergijski. Kompleksi su inače uvek poželjniji, jer se uzimanjem više njih odjednom pojačava dejstvo i efikasnost svakog sastojka posebno. To sinergijsko delovanje je između ostalog jedna od bitnih odrednica koje preporučuju upravo ove proizvode.

GE132 i GE132+ Natural deluju istovremeno na nekoliko već pomenutih bioloških nivoa. Važno je biti svestan činjenice davno zapisane i proverene nebrojeno puta “Hrana tvoja neka ti lek bude, a lek hrana – Hipokrat”. Ljudi koji se ozbiljno bave ovom naukom i koji shvataju taj problem znaju i preporučuju efikasan način rešavanja tog problema i najbrži put izlaska iz istog. To je uključivanje biološki aktivnih dodataka u ishrani. Jedan od najefikasnijih BAD je upravo kompleks GE132 i GE132+ Natural.

Biološke aktivnosti dodatka ishrani

Možemo izdvojiti nekoliko glavnih nivoa biološke aktivnosti kompleksa GE132 i GE132+ Natural:

  • Specifično dejstvo, odnosno regulacija biohemijskih reakcija kao i fizioloških funkcija karakterističnih upravo za kompleks GE132 i GE132+ Natural koje se odnose pre svega na aktivno snabdevanje ćelija organizma kiseonikom i energijom i harmonizacijom iste;
  • Nespecifično dejstvo, tj. učešće u regulaciji širokog spektra drugih biohemijskih reakcija i fizioloških funkcija uporedo sa poštovanjem principa zdravog života (zdravog životnog stila) kao i drugim regulacionim faktorima;
  • Fiziološko dejstvo, tj. regulacija biohemijskih reakcija i fizioloških funkcija u uslovima normalnog funkcionisanja organizma, (njegovo pre svega veoma intenzivno preventivno delovanje), ali i regulacija poremećenih biohemijskih i fizioloških funkcija, u uslovima intenzivnog (sve prisutnijeg stresa ili bolesti);
  • Sinergističko dejstvo tj. istovremeno dejstvo – interakcija svih njegovih biološki aktivnih sastojaka i postizanja željenog fiziološkog efekta, koji GE132 i GE132+ Natural imaju za razliku od oficijelnog leka ali i mnogih drugih BAD kojima su preplavljena tržišta, a koji imaju monokomponentno delovanje.

Mnogi lekovi oficijelne medicine, a često i pojedini biološko aktivni dodaci su često opterećeni mnogim kontraindikacijama, kod kompleksa GE132 i GE132+ Natural kontraindikacija gotovo nema, jer se fiziologičnost njegovog delovanja i terapijski efekti ostvaruju kroz fiziološke mehanizme.