Nina Rajčić
Piše:
prim. dr. Nina Rajčić

 

Šta predstavlja zdrav život?

Koliko često u svom okruženju čujete pojam “Zdrav život”. Razgovarate sa prijateljima, čitate dnevnu štampu i magazine, gledate televiziju – svi Vam savetuju da živite zdravim životom. Kako vi zamišljate zdrav život i da li ga tako živite?

Definicija kaže: zdravlje je telesno i duševno blagostanje. Ono se dobija rođenjem i čuva se sve do kraja života. Da li je za vas zdrav život samo onda kada vas ništa ne boli ili onda kada se dobro osećate?

Danas živimo brže nego ikada. Okruženi smo delimično narušenom prirodom, savremenom tehnologijom i elektromagnetnim smogom, zagađenim vazduhom, vodom i hranom. Tu su i veće ili manje stresne situacije, konstantna neispavanost te čest osećaj umora.

Pokušavamo živeti petnaest meseci godišnje umesto dvanaest a naš organizam ne može da se tako brzo adaptira na sve što ga okružuje te počinje da se brani. Tada se javlja: glavobolja, kašalj, bol u mišićima, povišen pritisak, nesanica, depresija, lupanje srca, preznojavanje…


Kako živeti zdravo?

Pre svega, za Zdrav život je potrebna energija. Fizička energija se dobija unošenjem hrane, a mentalnu i emotivnu energiju ostvarujemo u kontaktu sa ljudima. Sve tri energije su podjednako važne i uzajamno povezane.

Unošenjem hranjivih materija, vode, kiseonika i svetlosti u ćelije svih naših organa, odvijaju se mnogobrojni metabolički procesi, prerade i razgradnje. Tako dobijamo energiju, neophodnu toplotu, gradivne materije ali i otpadne produkte koji nisu uvek u ravnoteži sa nama.

Ukoliko se oni samo stvaraju a mi im se pritom ne suprotstavljamo, dolazi do pojave grešaka, oštećenja ćelija i DNK molekula, razvoja bolesti i ubrzanog starenja.


Šta se dešava u organizmu?

Kiseonik koji udišemo vezuje se za hemoglobin i tako se raznosi do svake naše ćelije. Tada reaguje sa glukozom stvarajući jednim delom toplotu i energiju a delom otpadne produkte koje nazivamo Slobodni radikali. Smatra se da su neminovni i neophodni u dozvoljenim količinama. Oni regulišu normalnu funkciju ćelije, deluju baktericidno, utiču na prenos poruka nervnog sistema, deluju na promer krvnih sudova ali u povećanom broju mogu biti štetni, mogu oslabiti mnoge procese pa čak ih i prekinuti.

Za borbu protiv slobodnih radikala i promena koje sa njima nastaju, koristimo aktivne materije koje se nalaze u hrani koju svakodnevno konzumiramo kao i biološki aktivne supstance koje su produkt našeg organizma. Njima ćemo napraviti čišćenje, nadoknaditi ono što nam nedostaje, smanjiti kiselost unutrašnje sredine kako bi se izbegli zapaljivi procesi i procesi degeneracije kao i ubrzano starenje.


Može li se narušeno zdravlje popraviti?

Prema statističkim podacima, zdravlje je sve teže sačuvati a još je teže narušeno zdravlje popraviti komercijalnim načinom ishrane i života. Za njegovu dopunu i nadoknadu neophodni su dodaci ishrani. U pitanju su koncentrati aktivnih supstanci koje ne možemo u dovoljnim količinama uneti putem hrane. Oni se aktiviraju u organizmu, smanjuju stvaranje slobodnih radikala te pospešuju vezivanje i neutralizaciju slobodnih radikala te na taj način usporavaju ili zaustavljaju oštećenja i prekid funkcije ćelija.

Narušenu ravnotežu i pH vrednost tečnosti i tkiva te povećanu aktivnost prisutnih bakterija, virusa i gljiva može popraviti samo zdrav i budan imuni sistem. Normalizacijom i poboljšanjem funkcije ćelija, a samim tim i vezivnog tkiva, popravlja se i cirkulacija, metabolizam masti i šećera, bolji je prenos nervnih impulsa te hormonski balans.


GE132 pomoći će vam očuvati zdravlje

Dodatak ishrani GE132 u sebi sadrži šest potpuno prirodnih, aktivnih supstanci koje podržavaju i aktiviraju jedna drugu. Podstiču niz pravilnih procesa za očuvanje postojećeg zdravlja, obnovu narušenog i to savladavajući bolest te umanjujući tegobe njom izazvane.

Nemojte tražiti krivca za vaše narušeno zdravlje. Za stanje svog organizma odgovorni ste samo vi. Krivicu potražite u svojim navikama, načinu života te ne osluškivanju potreba i reakcija vašeg tela. Mislite na vreme!


Nema komentara

Komentari nisu omogućeni.